Co powoduje inflację? – Część II

kantor online

Główne czynniki powodujące inflację to: stan gospodarki w danym kraju, polityka monetarna, niezrównoważony budżet państwa, przeinwestowanie gospodarki, nadmierna akcja kredytowa banków, szybki wzroście płac w stosunku do wydajności pracy, monopolizacji gospodarki.

Ceny surowców, zwłaszcza energetycznych, to także jeden z głównych czynników wywołujący wzrost poziomu wartości towarów.  Tak więc impulsem inflacyjnym może stać się także długofalowa podwyżka ceny ropy naftowej lub nawet żywności.

Warto zauważyć, że jeżeli bank centralny zdecyduje się zwiększyć emisję pieniądza, stwarza to ryzyko wzrostu inflacji. Polityka pieniężna ma bowiem na nią ogromny wpływ. Zwróćmy też uwagę, że kiedy powiększenie podaży waluty przekracza możliwości produkcyjne gospodarki, zwiększając przy tym apetyt konsumentów, pojawia się presja na dalszy wzrost cen. Aby uniknąć ciągłego wzrostu lub spadku wartości produktów i usług, jak i sytuacji, gdy pieniądz krajowy nie będzie mieć już żadnej wartości, Rada Polityki Pieniężnej operuje wartością waluty przy pomocy stóp procentowych. Dokonując podwyżek stóp procentowych bank centralny zwiększa skłonność konsumentów do oszczędności (wyższe stopy to lepsze oprocentowanie lokat), a także ogranicza dalsze inwestycje przedsiębiorstw. To są działania, które mają na celu dobre sterowanie inflacją krajową.

Nadmierny poziom inflacji  zawsze prowadzi do bolesnych konsekwencji w przyszłości. Przecież już sam ogólny wzrost cen jest dla przeciętnego obywatela zjawiskiem negatywnym. Wpływa bowiem na jakość życia. A nie od dziś wiadomo, że nikt nie chce jej obniżać, a wręcz przeciwnie. Jeśli jednak inflacja utrzymuje się na zamierzonym poziomie, jest dla gospodarki jak najbardziej korzystna.